Ledermøtet i Nordreisa har i dag samlet lokallaglederne fra hele fylket til faglig oppdatering og sosialt samvær. Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura, startet den faglige biten med en orienering angående situasjonen i lamme/saukjøtt-produksjonen. Her har det oppstått en alvorlig situasjon med store lager av kjøtt, og lav inntjening hos bøndene. Mange mener at varene ikke kommer i butikkhyllene, og dette stemmer til en viss grad, da det er butikk-kjedene selv som bestemmer sortimentet til enhver tid. Det er viktig å ha produksjonen på alle dyreslag i balanse til enhver tid for å oppnå god økonomi hos bonden, og samvirke. Dette må man ha i bakhodet når det nå investeres stort til storfèkjøtt over hele landet. Utviklingen må derfor følges nøye.I tillegg ble livdyrformidlingen i Nortura-systemet diskutert. Det kan være utfordringer knyttet til å få til en kostnadseffektiv og rasjonell formidling i hele landet.