Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Lokallagsledere i Troms
Møtesalen på Reisafjord hotell

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Ledermøtet i Nordreisa har i dag samlet lokallaglederne fra hele fylket til faglig oppdatering og sosialt samvær. Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura, startet den faglige biten med en orienering angående situasjonen i lamme/saukjøtt-produksjonen. Her har det oppstått en alvorlig situasjon med store lager av kjøtt, og lav inntjening hos bøndene. Mange mener at varene ikke kommer i butikkhyllene, og dette stemmer til en viss grad, da det er butikk-kjedene selv som bestemmer sortimentet til enhver tid. Det er viktig å ha produksjonen på alle dyreslag i balanse til enhver tid for å oppnå god økonomi hos bonden, og samvirke. Dette må man ha i bakhodet når det nå investeres stort til storfèkjøtt over hele landet. Utviklingen må derfor følges nøye.I tillegg ble livdyrformidlingen i Nortura-systemet diskutert. Det kan være utfordringer knyttet til å få til en kostnadseffektiv og rasjonell formidling i hele landet.

 

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere