Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Lokallagsledere i Troms
Møtesalen på Reisafjord hotell

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Ledermøtet i Nordreisa har i dag samlet lokallaglederne fra hele fylket til faglig oppdatering og sosialt samvær. Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura, startet den faglige biten med en orienering angående situasjonen i lamme/saukjøtt-produksjonen. Her har det oppstått en alvorlig situasjon med store lager av kjøtt, og lav inntjening hos bøndene. Mange mener at varene ikke kommer i butikkhyllene, og dette stemmer til en viss grad, da det er butikk-kjedene selv som bestemmer sortimentet til enhver tid. Det er viktig å ha produksjonen på alle dyreslag i balanse til enhver tid for å oppnå god økonomi hos bonden, og samvirke. Dette må man ha i bakhodet når det nå investeres stort til storfèkjøtt over hele landet. Utviklingen må derfor følges nøye.I tillegg ble livdyrformidlingen i Nortura-systemet diskutert. Det kan være utfordringer knyttet til å få til en kostnadseffektiv og rasjonell formidling i hele landet.

 

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Populær traktor på yrkesmesse

Senja videregående som er eneste naturbruksskole i gamle Troms fylke, hadde stand på yrkesmessa på Stangnes Rå videregående skole, og fikk godt med besøk.

Økonomisk nedgang for Nordnorske bønder

Inntekta holder ikke tritt med kostnadsutviklinga, kommenterer fylkesleder. Dette viser at kravet vi fremmet i jordbruksforhandlingene burde vært imøtekommet av staten.

Målselv-spesialiteten Jønnbrød

Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Mattilsynet på besøk til Troms Bondelag

Troms Bondelag og Mattilsynet har hatt sitt årlige dialogmøte på fylkeskontoret i dag. Fylkesleder Svein Olav Thomassen, 1.vara Andreas Larsen og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen møtte fra Troms Bondelag.

Elever på Senja vgs og tillitsvalgte fra Nortura, Felleskjøpet, TINE og begge faglagene

Samvirkedag på Senja Videregående skole

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Våre samarbeidspartnere