Det ble mange uttalt mange gode ord i forbindelse med at Svein Olav Thomassen gikk av som leder i Troms Bondelag etter 3 år i vervet. Han ønsker ikke å bli med videre, og mente at det var tide for å sende stafettpinnen videre til yngre krefter. Det står stor respekt av den innsatsen og tiden han har brukt på Bondelaget gjennom 30 år, etter at han ble valgt inn som lokallagsleder i Kvænangen i 1993. 

Det var mange som ønsket å takke Svein Olav gjennom hilsninger i årsmøtet, og samtlige ønsket å fremheve hans kunnskap som er unik. Han er en mann av få ord, men når han snakker,så lytter tilhørerne. Administrasjonen har også en stor takk å sende i hans retning, da vi har hatt tilgang til hans kunnskap,og hvis noe har vært uklart, har vi alltid kunne fått en forklaring i saken. 

Det hersket ingen tvil om et samlet årsmøte ønsket å hedre en Bondelagsbauta, og skulle så gjerne ha fått gjort dette med brask og bram hvis det hadde latt seg gjennomføre! Men vi sender en stor takk i hans retning, og håper at kjøkkenbordsfilosofen, som han nå skal bli, fortsatt er med oss i Bondelaget lokalt også fremover - det ryktes at han kanskje kan bli utvalgt til årsmøteutsending fra Kvænangen Bondelag.