Det synes som om temaene på landbrukskafeen traff blink. Anne-Karin Staff hos Landbruk Nord tar oppmøtet som et tegn på oppsving innen næringen og at bøndene er interessert i utviklingen som skjer innen landbruket.

Martine Karlsen, prosjektleder i prosjektet "Rekruttering til landbruket" sier seg også svært godt fornøyd med samlingen og satser på flere slike samlinger.

Bøndene satte også stor pris på å kunne møtes. Rude Rognmo sier at slike møter er viktige, det er sosialt, en arena for å treffe andre bønder og på den måten få nye input.

Fagkkonsulent hos Balsfjord kommune, Kurt Olsen fortalte oom ordningnen med produksjonstilskudd og påpekte viktigheten med miljøplan og oppdatert gjødselplan. Fra Landbruk Nord orienterte John Grønås om telemålingene som ble utført og i tillegg ble Eva Bakkejord presentert som ny beredskapsavløser i Balsfjord. Unni Furumo og Kirsti Skog svarte på spørsmål angående beredskapsordningen.