Bak landbrukets økoløft står:
Norges Bondelag - Norsk Bonde- og småbrukarlag - Debio - Debio Info - Norsk landbruksrådgivning - Oikos - Økologisk Norge - Økologiske Foregangsfylker

Økobonde, jeg?

Salget av økologisk mat øker som aldri før, og norsk økologisk produksjon blir hengende

etter. Må vi importere den økologiske maten? Eller kan vi gjennom felles satsing bygge opp

en produksjon av økologisk mat på lokale ressurser? Er du nysgjerrig på muligheter og

utfordringer ved økologisk produksjon? Kom på vårt møte og hør om praktiske erfaringer.

Når: Mandag 16. oktober, kl. 12.00 – 16.00

Hvor: Tjeldsundbrua Kro og hotell, Evenskjær

 

Program

Velkommen til Troms Marianne Uleberg, assisterende Landbruksdirektør

Kort om Landbrukets ØKOLØFT Aina Bartmann, prosjektleder

Hvorfor ønsker vi å satse på økt økologisk produksjon?

- Randi Hokland, Troms Bondelag

- Margrethe Figved, Troms Bonde- og Småbrukarlag

Praktiske erfaringer fra egen gård

- Brit Mjåland, økologisk jordbærproduksjon, Marnardal, Vest-Agder

- Ola Johansen, melk- og kjøttprodusent, Pasvik, Finnmark

VARM LUNSJ blir servert cirka kl. 13.30

Hvor i Nord-Norge ønsker TINE mer økologisk melk? Hanne Strand, prosjektleder

økomelkprosjektet TINE

Økologisk grønt og bær i Nord-Norge – hva er viktig å tenke på? Ingrid Myrstad,

rådgiver Norsk landbruksrådgiving

Hvorfor vi vil satse på økologiske metoder Odd-Arne Johnsen, nyoppstartet med

bringebær i Tovik i 2017

Bondens marked, et sted å starte for bær- og grøntprodusenter?

Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder Bondens marked Norge

Debio og Landbruk Nord vil også være tilstede under møtet. Det blir anledning til spørsmål og

diskusjon etter hvert innlegg.

Arrangementet er gratis.

Av hensyn til matservering ønsker vi påmelding innen 13. oktober 2017 til aina@oikos.no