Landbrukets Økoløft

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Villsau

Mandag 16. oktober kl. 12 -16 inviteres det til gratis arrangement på Tjeldsunbrua kro og hotell. Er du nysgjerrig på muligheter og utfordringer ved økologisk produksjon? Kom på møte!

Bak landbrukets økoløft står:
Norges Bondelag - Norsk Bonde- og småbrukarlag - Debio - Debio Info - Norsk landbruksrådgivning - Oikos - Økologisk Norge - Økologiske Foregangsfylker

Økobonde, jeg?

Salget av økologisk mat øker som aldri før, og norsk økologisk produksjon blir hengende

etter. Må vi importere den økologiske maten? Eller kan vi gjennom felles satsing bygge opp

en produksjon av økologisk mat på lokale ressurser? Er du nysgjerrig på muligheter og

utfordringer ved økologisk produksjon? Kom på vårt møte og hør om praktiske erfaringer.

Når: Mandag 16. oktober, kl. 12.00 – 16.00

Hvor: Tjeldsundbrua Kro og hotell, Evenskjær

 

Program

Velkommen til Troms Marianne Uleberg, assisterende Landbruksdirektør

Kort om Landbrukets ØKOLØFT Aina Bartmann, prosjektleder

Hvorfor ønsker vi å satse på økt økologisk produksjon?

- Randi Hokland, Troms Bondelag

- Margrethe Figved, Troms Bonde- og Småbrukarlag

Praktiske erfaringer fra egen gård

- Brit Mjåland, økologisk jordbærproduksjon, Marnardal, Vest-Agder

- Ola Johansen, melk- og kjøttprodusent, Pasvik, Finnmark

VARM LUNSJ blir servert cirka kl. 13.30

Hvor i Nord-Norge ønsker TINE mer økologisk melk? Hanne Strand, prosjektleder

økomelkprosjektet TINE

Økologisk grønt og bær i Nord-Norge – hva er viktig å tenke på? Ingrid Myrstad,

rådgiver Norsk landbruksrådgiving

Hvorfor vi vil satse på økologiske metoder Odd-Arne Johnsen, nyoppstartet med

bringebær i Tovik i 2017

Bondens marked, et sted å starte for bær- og grøntprodusenter?

Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder Bondens marked Norge

Debio og Landbruk Nord vil også være tilstede under møtet. Det blir anledning til spørsmål og

diskusjon etter hvert innlegg.

Arrangementet er gratis.

Av hensyn til matservering ønsker vi påmelding innen 13. oktober 2017 til aina@oikos.no

 

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere