I tillegg vil det bli sett på nærmere på regnskapsførerrollen - både formelle og reelle muligheter og begrensinger. Det vil bli reflektert over situasjoner og etiske dilemmaer som ikke nødvendigvis har noen klare svar.

Målet med kurset er at deltakerne skal få eller oppfriske en samlet oversikt over rammeverket for den autoriserte regnskapsfører og kravene til God regnskapsføringsskikk knyttet til driften av et autorisert regnskpsførerselskap. I tillegg er målet å øke bevisstheten om muligheter og begrensinger knyttet til rollen som regnskapsfører.

Foredragsholder er Karl Jakob Enger, registrert revisor og autrorisert regnskapsfører i Abacus økonomitjenester AS.

Kurset blir holdt på Rica Hotel Alta.