Informasjon om kurset, samt påmeldingsinfo finner du her: Nye Bønder

Nærmere informasjon om kurset som omhandler eierskifte finner du her: Eierskifte

Program for hele Landbrukshelga ligger her: Kursoversikt

Etablering av kontakt mellom den nye generasjonen bønder er et viktig formål med kurset, så bli med du også!