Troms Bondelag er til stede på Norges Bondelag sitt årsmøte på Lillehammer

Utsendingene er Randi Hokland, Øystein Iselvmo og Andreas Larsen, i tillegg er fylkesleder Tone Rubach og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen.

 

Førstereis-utsending Øystein Iselvmo uttalte;  «matproduksjon handler om mer enn mat, god beredskap forutsetter fast bosetting, da legitimiteten til Norges grenser øker- både til lands og til havs». Videre pekte Iselvmo på at det er viktig at landbruket inkluderes i nordområde satsingen.

 

Øystein tok også opp behovet for nok investeringsmidler og at det må være 15% høyere sats på disse midlene i Nord-Norge enn ellers i landet, dette fordi det er anslått å være cirka 25% dyrere å bygge i Troms.

 

Fylkesleder Tone Rubach løftet opp distriktsgrisen. Hun uttalte « det er avgjørende av vi får bruke IBU-midler til utbygging i nord. Dette har stor betydning og er avgjørende for at slakteristrukturen skal opprettholdes. Dette er en viktig faktor for at vi skal kunne levere på et landbruk i hele landet.