Dyreholdere i næringsrettet dyrehold skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Næringsrettet dyrehold er hold av storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr og fjørfe i en virksomhet som mottar produksjonstilskudd og / eller har en omsetning som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig. Alt hold av kameldyr omfattes av reglene for næringsrettet dyrehold.

Nye dyreholdere skal ha gjennomført kurset i løpet av det første året som dyreholder. Kurset skal være godkjent av Mattilsynet. Kravet gjelder ikke dyreansamlinger, dyreparker, sirkus og besøksgårder.

Kurset er et e-læringskurs som tar 1-2 timer å gjennomføre. Kursavgiften er 1000 kr.
Her finner du oversikt over kurs som er godkjent av Mattilsynet i henhold til kravet i Dyrehelseforskriften.
Oversikt over godkjente kompetansekurs om dyrehelse hos Mattilsynet