Landbruket må være på banen og skape internt press i partiene. Når man skal prate med politikere lokalt, ha et ærend, eller ha noe konkret å snakke om. Det er flere ting som lokallagslederne bør ta tak sammen med de lokale politikerne. Både konsesjonsloven, valgprogrammet, jordbruksoppgjøret og lokale saker er viktige saker å holde fokus på, for påvirkning oppover i systemet.

Regjeringserklæringa er klar for å gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom og fjerne boplikt, priskontroll og konsesjonslovgivninga. Denne gjør at du som  eier må ha tillatelse fra det offentlige for å kunne drive jorda .Bondelaget er ikke enige i innholdet i regjeringserklæringa, og må jobbe hele veien for å opplyse om konsekvensene som følger en slik beslutning.