Følg lanseringen av landbrukets klimakalkulator direkte her:

https://www.facebook.com/events/267680047711170

Landbruket har, som andre sektorer, et ansvar for å redusere klimagassutslipp og øke opptaket av karbon samtidig som vi skal produsere mat over hele landet.  

Klimakalkulatoren er unik i at den bruker bondens egne data, og beregner et detaljert klimaavtrykk fra gården. I første omgang blir kalkulatoren tilgjengelig for bønder som driver med melkeku, korn og gris.

  • Vi er avhengig av, og lever tett på klimaet til daglig.  Derfor blir det spennende å få fakta om utslipp fra egen gård og se hvor forbedringspotensialet er, sier Svein Olav Thomassen fylkesleder i Troms Bondelag.

Viktig satsing for å oppfylle Landbrukets klimaplan

I april la et samlet landbruk fram en plan for å redusere klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jorda med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Planen er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og regjeringa fra 2019. Her er klimakalkulatoren ett av flere tiltak.

  • Landbruket har tatt på seg en forpliktelse gjennom klimaavtalen med staten.  God agronomi og dyrehelse gir små utslipp.  Klimakalkulatoren vil være et verktøy for å oppnå forbedringer i drifta, sier Svein Olav Thomassen.

Norges Bondelag har vært en av pådriverne for klimakalkulatoren fra det første initiativet i 2016 til den nå blir lansert. Det er 17 organisasjoner i landbruket som står bak kalkulatoren.

Landbrukets klimaselskap SA eies av:

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Maarud, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle