Forhandlingsutvalget skal forhandle for deg, og alle andre medlemmer. Skal de gjøre en god forhandlingsjobb, er det avgjørende at de kjenner deres synspunkter. Bruk derfor tiden godt og gi klare tilbakemeldinger, da har utvalget best mulig utgangspunkt før de starter forhandlinger. Fristen for å svare på Questback er 19. februar!!

Vi oppfordrer i tillegg til å notere andre innspill og tilbakemeldinger til jordbruksforhandlingene 2018 fra lokallaget - i de elektroniske fritekstfeltene. Lykke til med studiearbeidet!!