Reindriften kan anke saken til Høyesterett, så vi må avvente cirka en måned før vi er helt sikre på veien videre, sier Ottesen. Dette er en viktig seier i en prinsippsak, ikke bare for Ottesen, men for alle grunneiere som er i områder med reindrift, sier organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen.

Se også tidligere innlegg om saka.