Gaupa drepte 25 villsau i besetningen til Kurt Solheim, før den gikk til angrep hos Kenneth Isaksen. Avstanden mellom gårdene er omtrent 3 kilometer. Jaktlaget klarte å felle gaupa i nærheten av fjøsen der den drepte 2 dyr inne i selve fjøset. Det var det interkommunale skadefellingslaget fra Lyngen som hadde ansvaret for jakta.

Det har vært gjort flere observasjoner av gaupa i området, og Solheim så selv gaupe 3 ganger i løpet av fjoråret.

Det er ikke jakt på gaupe i Troms og Finnmark i vinter. Det er tallet på ynglinger som avgjør om det blir åpnet for jakt. Region 8 har ligget under bestandsmålet for gaupe de siste fire årene. Når bestanden er under målet er det Miljødirektoratet som har myndigheten til å sette kvote. Et vilkår er at slik felling ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Milljødirektoratet har vurdert gaupebestanden og konkludert med at de ikke åpner for jakt på gaupe i regionen og avtaleområdet med Nordland i 2018.