HMS for landbruket på UiT

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Tilbud om økt kompetanse for landbruket – deltidsstudiet HMS på Universitetet i Tromsø.

 

I samarbeid med næringen er det utviklet et deltidsstudie som vektlegger en praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid på gården. Det er lagt opp til 3 samlinger slik at deltidsstudiet lar seg kombinere med jobb, skole. Søknadsfrist 1.oktober og oppstart siste oktober.For mere info og påmelding gå inn på nettsiden  www.uit.no/iis

Målgruppen er bønder fra hele landet og andre som bidrar i næringen i ulike roller. Studenter og lærere, ledere og tillitsvalgte i landbruksorganisasjoner, rådgivere, arbeidsgivere med flere kan søke! Økt kunnskap er med på å sette fokus på forbedringsarbeid. UiT har lang erfaring i samarbeid med andre bransjer med særlig fokus på sikkerhet eks maritime, gass, luftfart, arktiske anlegg, samfunnssikkerhet og miljø.

 

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere