I samarbeid med næringen er det utviklet et deltidsstudie som vektlegger en praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid på gården. Det er lagt opp til 3 samlinger slik at deltidsstudiet lar seg kombinere med jobb, skole. Søknadsfrist 1.oktober og oppstart siste oktober.For mere info og påmelding gå inn på nettsiden  www.uit.no/iis

Målgruppen er bønder fra hele landet og andre som bidrar i næringen i ulike roller. Studenter og lærere, ledere og tillitsvalgte i landbruksorganisasjoner, rådgivere, arbeidsgivere med flere kan søke! Økt kunnskap er med på å sette fokus på forbedringsarbeid. UiT har lang erfaring i samarbeid med andre bransjer med særlig fokus på sikkerhet eks maritime, gass, luftfart, arktiske anlegg, samfunnssikkerhet og miljø.