http://www.uin.no/no/studier/helse-miljo-og-sikkerhet-i-landbruket

Informasjon om studiet finner du på lenken over.

 

Utviklingen av studiet ved Universitetet i Nordland, Bodø, er kommet i stand med hjelp av KIL-midler fra Matmerk, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

I utviklingen av studietilbudet legger vi vekt på og bygger videre på:

 Kurset Praktisk HMS-arbeid (Norsk Landbruksrådgiving HMS)

 KSL-standard 2 - Helse, Miljø og Sikkerhet (Matmerk)

 KSL-standard 11 - Inn på tunet (Matmerk)

Det er ønskelig at studentene har gode kunnskaper om Kvalitets-system i landbruket (KSL) og har gjennomført kurset Praktisk HMS-arbeid, nettbasert og samlingsbasert. Norsk Landbruksrådgiving HMS legger til rette for å ta kurset ved direkte henvendelser.

Er du interessert i HMS-studiet i landbruk kan du kontakte:

Halle Arnes, Norsk Landbruksrådgiving HMS

E-post: halle.arnes@nlr.no, Tel. 975 80 053

Hanne Storteig, Troms landbruksfaglige senter

E-post: hanne.storteig@tromsfylke.no, Tel. 901 13 767