Program:

1115: Velkommen

1120: IPT-bonden, muligheter og utfordringer med gården som arena v/Asgeir Slåttnes, fylkesleder Troms Bondelag og Inn på tunet bonde på Kvaløya.

1215: Godkjenningsordning/kvalitetssystem, v/ Bjørn Hvaleby, Matmerk

1245: Pause med kaffe og mat.

1315: Nytt fra IPT-satsing hos Fylkesmannen i Troms, ved Arve Kleiven

1400: Tilskuddsordninger for IPT, v/ Wenche Styrevold, Innovasjon Norge Troms

1445: Diskusjon og oppsummering, ved Asgeir Slåttnes, Troms Bondelag.

 

Har du spørsmål vedrørende møte kontakt Troms Bondelag, tlf 77002030/92034556

troms@bondelaget.no