Også på disse møtene var samarbeidsadvokatene våre i Rekve og Pleym tilstedet. Det var et stort engasjement og mange spørsmål måtte besvares.

I Bardu er det tredje året på rad at spørsmål rundt eiendomsoverdragelse er oppe som tema. Troms Bondelag registrerer en viss økning i deltakelse av yngre bønder på våre møter, dette synes vi er svært positivt. Vi vet at det har vært og er på tur endel generasjonsskifter i indre Troms. Troms Bondelag er glade for at flere yngre ønsker seg inn i næringa.

Jordbruksforhandlingene ble godt disktuert begge steder, det er de samme signalene for hva som skal til for å produsere mer mat i Troms. Tromsbonden trenger en sikker inntekt, et trygt utmarksbeite, og mer investeringsvirkemidler.