Fakta om Lyngen kommune
Antall innbyggere: 2794
Totalt areal, km2: 796
Jordbruksareal i drift, km2: 15
Produktivt skogareal, km2: 34
Antall landbrukseiendommer: 480
Antall jordbruksforetak: 43
Antall sysselsatte i primærnæring: 117
(jordbruk, skogbruk og fiske)

Bruttoprodukt jordbruk mill. kr: 24,7
Årsverk à 1845 timer, jordbruk: 71

Elise overtok gården som ligger i Nord-Lenangen i Lyngen kommune, i februar 2018, fra foreldrene Janne og Bjarne Leonhardsen. Familien er godt kjent på tillitsverv i Bondelaget, og innehar verv både i fylkesstyret og lokallaget. Landbrukspolitikk engasjerer,  og det er fokus på å fremme gode vilkår for å sikre videre produksjon av geitmelk i distriktene.

Elise er utdannet som ingeniør innen datateknikk og arbeidet som fagleder ved servicekontoret i Lyngen kommune frem til hun overtok gården. Utdanningen som agronom gjennomførte hun samtidig som hun jobbet fulltid i kommunen.

Nå tilbringer hun dagene på gården sammen med 240 melkegeiter, kjæresten Ronny og barna Sindre på tolv år og Edvard William på åtte år. Russelv gård generer fulltidsjobb til Elise og en ansatt i 100 % stilling, i tillegg til at foreldrene og kjæresten hjelper til.

Hun føler seg heldig som har overtatt en veldrevet gård med gode driftsrutiner i alle ledd - fra fôret som høstes til dyra, og til den fantastisk gode melka som de leverer til TINE-meieriet på Storsteinnes. I fremtiden ser hun for seg en enda bedre arbeidshverdag, og vurderer ny driftsbygning innen få år. Dette vil nok også øke motivasjonen til barna, som forhåpentligvis ønsker å overta når den tid kommer.