Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Ivar B. Prestbakmo orienterer årsmøtet angående regionalisering.

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Stortinget har vedtatt en regionreform, som innebærer at flere fylkeskommuner må slå seg sammen, blant annet Troms og Finnmark. Troms fylkeskommune har vært positiv til sammenslåingen, mens Finnmark ikke har ønsket sammenslåingen. Stortinget har likevel gjort vedtaket, og organisasjonene blir slått sammen fra 1. januar 2020. Forhandlingene mellom Troms og Finnmark handler om vilkårene for sammenslåingen.

Fakta om avtalen mellom Troms og Finnmark

* Det nye storfylket som dekker en firedel av Norges areal blir hetende Troms og Finnmark.

* På samisk blir navnet Dávvin, som betyr lengst nord. Kvensk navn blir Ruijua, som betyr nordlyslandet / «det nordligste».

* Øverste politiske og administrative ledelse legges til Tromsø.

* Nye avdelinger for internasjonale forhold og nordområdepolitikk, klima og miljø og folkehelse legges til Vadsø.

* Ingen ansatte skal bli pålagt å flytte eller risikere å miste jobben som følge av sammenslåingen.

* Det nye fylkestinget skal bestå av 57 medlemmer. Møtene skal i løpet av året avholdes både i dagens Troms og dagens Finnmark.

* Prosessen skal samordnes og forberedes av en fellesnemnd med 36 medlemmer – 19 fra Troms og 17 fra Finnmark. Lederen velges fra Troms.

* Avtalen ble undertegnet på et hotell på Gardermoen etter et døgns intens mekling under ledelse av fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Knut Storberget.

kilde: NRK

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere