Stortinget har vedtatt en regionreform, som innebærer at flere fylkeskommuner må slå seg sammen, blant annet Troms og Finnmark. Troms fylkeskommune har vært positiv til sammenslåingen, mens Finnmark ikke har ønsket sammenslåingen. Stortinget har likevel gjort vedtaket, og organisasjonene blir slått sammen fra 1. januar 2020. Forhandlingene mellom Troms og Finnmark handler om vilkårene for sammenslåingen.

Fakta om avtalen mellom Troms og Finnmark

* Det nye storfylket som dekker en firedel av Norges areal blir hetende Troms og Finnmark.

* På samisk blir navnet Dávvin, som betyr lengst nord. Kvensk navn blir Ruijua, som betyr nordlyslandet / «det nordligste».

* Øverste politiske og administrative ledelse legges til Tromsø.

* Nye avdelinger for internasjonale forhold og nordområdepolitikk, klima og miljø og folkehelse legges til Vadsø.

* Ingen ansatte skal bli pålagt å flytte eller risikere å miste jobben som følge av sammenslåingen.

* Det nye fylkestinget skal bestå av 57 medlemmer. Møtene skal i løpet av året avholdes både i dagens Troms og dagens Finnmark.

* Prosessen skal samordnes og forberedes av en fellesnemnd med 36 medlemmer – 19 fra Troms og 17 fra Finnmark. Lederen velges fra Troms.

* Avtalen ble undertegnet på et hotell på Gardermoen etter et døgns intens mekling under ledelse av fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Knut Storberget.

kilde: NRK