Fylkesleder Øystein Iselvmo, holdt leders tale på årsmøte i Troms Bondelag som avholdes i disse dager i Tromsø.

Bondelaget som faglag har en viktig oppgave: å informere og gi råd til politikerne på ulike nivåer, slik at det tas beslutninger som gagner landbruksnæringa best mulig på lang sikt.

Han tok opp viktige tema som inntektsløft og økte kostnader, behovet for økt selvforsyning, nødvendigheten av et sterkt importvern og ikke minst problematikken rundt omleggingen fra båsfjøs til løsdrift.

Les talen herLeders tale