Hele uttalelsen kan du lese her:

Utfordrende for sauenæringa i Troms!

Regjeringens forslag om å øke grensen for registrering i merverdiavgiftsregistret fra 50000 til 150000 kan få svært negative utslag for sauenæringa i Troms fylke.

60 prosent av sauebrukene i Troms har under 100 vinterfora sau (vfs). Bruksstørrelsen i Troms skyldes både topografiske forhold og lang tradisjon for å kombinere sauebruk med annen næring og arbeid. Regnskapsdata viser at en må ha opp i mot  100 vfs for å få en omsetning på 150000 kroner.

Endringa kan derfor få store økonomiske konsekvenser for bruk inntil 100 vfs, for bruk under oppbygging, ved nyetablering og i år med store tap til rovdyr.

Bortfall av sauebruk under 100 vfs kan redusere lammeproduksjon med 33 prosent i Troms ogtilsvarende redusert råstofftilgang til næringsmiddelindustrien i Troms.

Troms Fylkesting har registret at landbruksministeren har uttalt at det er gode muligheter for økt produksjon av lammekjøtt i Troms.  Dette er Troms Fylkesting enig i, og ber regjeringa finne tiltak som gjør at den foreslåtte endringa i mva-registrering ikke bidrar til redusert produksjon i sauenæringa i Troms.