Ny produksjons- og distribusjonsmodell vil gi bedre tilbud og store økonomiske gevinster for samvirkekonsernet. Markedet for kraftfôr i Norge er i stadig endring. Det er nedgang i totalmarkedet, spesielt på drøvtyggerfôr. Samtidig har prisene for frakt og distribusjon fått kraftige økninger. Store investeringsbehov i kjernevirksomheten til Felleskjøpet Agri gjør det også nødvendig med klare prioriteringer.

I styremøtet torsdag 16. februar vedtok konsernstyret i Felleskjøpet Agri ny produksjons- og distribusjonsmodell for kraftfôr i Midt- og Nord-Norge. Dagens produksjon på Bergneset flyttes til Steinkjer.

Samtidig etableres det nye distribusjonsanlegg for storsekk i både Harstad, Smalfjord og på Bergneset. Ved disse anleggene leveres kraftfôret i storsekk med skipsfrakt, før det overføres fra storsekk til bulkbil, som igjen frakter det ut til kundene.

Les resten av pressemeldingen her:
Pressemelding 17.februar