Felles styremøte i Alta

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i nord samlet til felles møte.

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

De 3 nordligste fylkeslagene er samlet til felles møte i Alta i dag og i morgen, med ulike temaer på agendaen. Finn Arne Haugen fra NIBIO er i gang med en presentasjon angående beitekvaliteten i Nord-Norges utmark, det skal diskuteres problematikk angående beiteskadefugler, rovvilt, HMS-studier og ny grøntatsing i hele Nord-Norge.

Representanter fra Troms Bondelag.

Foto: Randi Hokland

Nettverksbygging i et Møre og Romsdal på sjarmoffensiven!

Troms Bondelag har vært på en todagers fagtur til Møre og Romsdal. Dyktige kollegaer og tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag hadde satt sammen et variert og spennende program. Troms Bondelag har fått med seg potetpakkeri, storfjøs med melkestall, svært engasjert og positiv ung saubonde med stor tro på en fremtida og mye mer.

Fra Åen gård hos Arild og Åse Heim i Balsfjord

Husk å melde inn Åpen Gård innen fredag!

Fredag 15.04 går fristen for å melde inn Åpen Gård- arrangementer. Det vil være mulig å få med arrangementer etter dette, men det er usikkert i forhold til refusjoner og materiell etter dette. SÅ derfor: meld dere på via denne lenken! https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/87reyvqqai/ Etter 1. mai vil det være to nye kontaktpersoner i NB som jobber med Åpen Gård: Inger Johanne Sveen og Maren Løvstad Kjølberg. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på fylkeskontoret.

Stiftelsen Troms Landbruksselskap

Troms Bondelag har overtatt sekretariatet for stiftelsen Troms Landbruksselskap har dermed også fått ny adresse: Troms landbruksselskap, org. Nr 944824030 Boks 3021 Kanebogen 9498 Harstad.

Troms Bondelag

Presentasjon av prosjektet/rapporten endret arealbruk og utvikling i landbruket i Troms!

Hvordan skiller strukturutviklingen seg i Troms fra resten av landet, og hvordan kan man forklare eventuelle forskjeller? Er sonetilskuddene i jordbruksavtalen tilstrekkelig til å kompensere for de høye grovfôrkostandene i Troms? Er Troms i en spesielt krevende situasjon der topografien gjør at de møter stordriftsulemper før andre fylker? Er det slik at Troms ligger i forkant av en trend der fylke etter fylke vil se fallende areal?

Bondelagsneket

Mange ønsket å delta i debatt

Matjord i Troms går ut av drift, på grunn av sammensatte årsaker. Utarming, omdisponering, effektivisering, klimautfordringer og maskinell påvirkning er utfordringer som truer matjorda vår. Troms landbruksfaglige senter benyttet anledninga til å ønske velkommen til grovfôrstudier og større fokus på agronomi.

Varaordfører Elin Jørgensen

Årsmøte Troms Bondelag 2016

Fylkesleder Asgeir Slåttnes ønsket velkommen til årsmøtet og varaordfører i Tromsø, Elin Jørgensen åpnet møte med en tale som hyllet jobben bøndene i Troms gjør. Etterpå fulgte det hilsener fra inviterte gjester, blant annet Senja videregående skole, Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre, Elsa Tollefsen fra Bygdekvinnelaget og Bjarne Leonhardsen fra TINE.

Per Olaf Lundteigen

Stormøte: Ny landbrukspolitikk!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterte til åpent landbrukspolitisk møte i dag på Ishavshotellet i Tromsø. En fullsatt sal var møtt opp for å høre på Per Olaf Lundteigen, Vegard Vigdenes, Odd Magne Harstad og Svenn Arne Lie.

tre unge bønder

Kompetanseutvikling på Haraldvollen

Fylkesmannens landbruksavdeling i Troms ved Arve Kleiven inviterte til fagmøte på Haraldvollen i Målselv. Det var godt oppmøte - rundt 60-70 deltakere - som fikk lære mer om jordpakking og agronomi. I tillegg var det en del av møtet som var viet til temaet rekruttering. Nye og blivende bønder i fylket hadde en presentasjon av hvorfor de ønsket å satse innenfor landbruket - det er mye vilje, så det er bare å slippe til de unge!

Våre samarbeidspartnere