Felles styremøte i Alta

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i nord samlet til felles møte.

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

De 3 nordligste fylkeslagene er samlet til felles møte i Alta i dag og i morgen, med ulike temaer på agendaen. Finn Arne Haugen fra NIBIO er i gang med en presentasjon angående beitekvaliteten i Nord-Norges utmark, det skal diskuteres problematikk angående beiteskadefugler, rovvilt, HMS-studier og ny grøntatsing i hele Nord-Norge.

Representanter fra Troms Bondelag.

Snipp snapp snute, så var norsk matproduksjon ute!

Er landbruksmeldinga skrevet av Asbjørnsen og Moe? Dette er reaksjonen fra Troms Bondelag sitt styre etter å ha lest gjennom tilbudet fra Staten. Tilbudet er en skuffelse for distriktslandbruket, sier leder Asgeir Slåttnes.

Regjeringen tar ikke egen landbruksmelding på alvor!

Med statens tilbud til jordbruket viser ikke regjeringa vilje til å nå Stortingets målsetting om å øke matproduksjonen på norske ressurser. – Regjeringa har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga. Det har skapt store forventninger om et taktskifte, sier Nils T. Bjørke, leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og i Norges Bondelag.

Målselv Bondelag ber om elgtiltak!

Flere steder i Troms utøves det store skader av elg, både på rundballer og skog. Det er i år registrert et stort antall ødelagte rundballer i Målselv. Skadene er også store på barskog, hvor elgen eter toppene og rasper barken av ungskogen. Vi har konkrete eksempler på ødelagte plantefelt, sier leder i Målselv Bondelag, Mette Pedersen Anfeltmo.

Må tømme ut melka!

Fylkesvei 287, strekningen Tennes- Middagsbukt i Balsfjord kommune er nå så dårlig at yrkesbilsjåførene nekter å kjøre på den. Dette gjør at geitbonde Pettersen må tømme ut melka i møkkakjelleren.

Trivelig medlemskveld i Målselv.

Målselv Bondelag arrangerte 26.april medlems- og vervekveld i Fjellandsbyen. Nesten 30 medlemmer og noen potensielle nye medlemmer hadde møtt opp. Flott kveld med servering av pizza, quiz og trivelige samtaler. Honnør til leder og styret for godt initiativ!

Kravet er overlevert med priortering av distriktsjordbruket, storfekjøtt og kornproduksjon.

Den nylig vedtatte landbruks-og matmeldinga slår fast at norsk matproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten i Norge. I tillegg skal inntektsforskjellene mellom landbruket og øvrige grupper reduseres. De viktigste virkemidlene i kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag for å bidra til at dette kan bli virkelighet er: -Øke inntektsmuligheten for bonden på om lag 33000 kroner per årsverk mer enn for andre grupper i samfunnet, for å kunne tette noe av inntektsgapet. -Prioritering av distriktsjordbruket, storfekjøtt- og kornproduksjon.

Vel gjennomført brannsikkerhetsdag ved Norges Brannskole!

Bønder fra Troms og Nordland Bondelag deltok i går på brannsikkerhetsdagen ved Norges Brannskole, Fjelldal. Troms Bondelag kunne ønsket seg flere deltakere, men artig var det at de som deltok var svært fornøyd med dagen og innholdet. Flere har ytret at de ønsker å delta igjen.

Tromsbønder på fylkestinget

Svein Olav Thomassen fra fylkesstyret i Troms Bondelag og Helga Nordgård fra Tromsøysund Bondelag var tirsdag på fylkestinget for å informere fylkespolitikere om bondelagets påskekampanje- "Ingen egg uten høner - Ingen mat uten bønder"

Nordreisa Bondelag kåret til årets lokallag i Troms!!

Under årsmøtemiddagen ble prisen for årets lokallag delt ut. I år var det Nordreisa Bondelag som mottok prisen, blant annet for sitt store engasjement under budtikkestafetten 2011. De kan nå glede seg over å motta 5000kr fra Norges Bondelag. Troms Bondelag gratulerer og takker for flott innsats i 2011!

Målselv Bondelag inviterer til Åpen fjøs i Øvre Kirkesdalen samdrift torsdag 29.mars kl 12.00.

Øvre Kirkesdalen Samdrift har tre aktive brukere. Leif Hugo Gåre, Bjørn Kvammen og Ove Berg. Driftsbygningen er nettopp utvidet med en ny liggebåsavdeling. Robot nr to ble tatt i bruk i januar 2012. Driftsbygningen har nå plass til 100 kyr, 75 kviger og 30 kalver. Samdrifta disponerer en kvote på 580 tonn og har kapasitet til 750 tonn . Alle okser fores opp i en annen driftsbygning. Driftsbygningen som vi skal besøke eies av Leif Hugo Gåre og ligger på Heggevoll på nordsida av Kirkeselva ca 19,5 km fra Rundhaug.

Troms Bondelag hilser ny landbruks- og matmelding velkommen

Troms Bondelag mener innholdet i meldinga skaper optimisme og peker på muligheter for det arktiske landbruket. Vi forventer at Stortinget følger opp med tilførsel av friske midler, samt viser politisk vilje til å gjennomføre tiltak for å nå målene som er beskrevet i meldinga. Årsmøtet mener at økte rammevilkår vil bedre lønnsomheten, øke matproduksjonen og sikre rekruttering til landbruksnæringa i Troms. Troms Bondelag forventer at regjeringen synliggjør dette ved årets jordbruksoppgjør.

Våre samarbeidspartnere