Felles styremøte i Alta

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i nord samlet til felles møte.

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

De 3 nordligste fylkeslagene er samlet til felles møte i Alta i dag og i morgen, med ulike temaer på agendaen. Finn Arne Haugen fra NIBIO er i gang med en presentasjon angående beitekvaliteten i Nord-Norges utmark, det skal diskuteres problematikk angående beiteskadefugler, rovvilt, HMS-studier og ny grøntatsing i hele Nord-Norge.

Representanter fra Troms Bondelag.

30 år i Troms bondelag!

Anita Skånhaug har vært ansatt i Troms bondelag i 30år, dette ble markert under ledermøtets middag tirsdag kveld. Jeg trives godt i Bondelaget, en god og spennende arbeidsplass, sier Skånhaug.

Medlemsverving i sentrum!

Medlemsverving er viktig, uten medlemmer kan vi bare pakke sammen, sa leder i Troms bondelag Asgeir Slåttnes under ledermøtet tirsdag kveld. Lokallaga ble utfordret på å finne frem til et felles arrangement med tema verving.

Troms Høyre lydhør for landbrukets utfordringer i Troms!

I dag var leder av Troms Høyre, Geir-Inge Sivertsen, gruppeleder på fylkestinget Håvard Gulliksen, samt fylkesråd Kent Gudmundsen og fylkesråd Terje Olsen på besøk under styremøtet til Troms bondelag for å diskutere Høyres programutkast, med fokus på landbruk.

Tenkeloft i Tromsø

I etterkant av Hurtigruteseminaret, som går av stabelen fra Bodø 26. november, starter Tenkeloftet i Tromsø 27. novmber.

Matfestival i Nordreisa

Fredag 16. og lørdag 17. november arrangeres landsbymarkedet Liv og Lyst i Mørketid i Nordreisa. Hovedmålet til arrangørene er å bidra til økt fokus og bruk av lokale/regionale matprodukter, fremme attraktivitet og bolyst i regionen samt øke lønnsomhet og vekst for den enkelte deltakerbedrift. Festivalen er initiert av Nordreisa næringsforening og Bondelaget, og Nordreisa næringsforening er prosjekteier.

Kurs i Regnskapsførerregelverket med hovedvekt på GRFS 25.10.2012

Som en forlengelse av skattekurset kan deltakerne velge å få en gjennomgang av rammeverket for den autoriserte regnskapsfører / det autoriserte regnskapsførerselskap og hvilke krav som stilles. Eller en mer praktisk rettet gjenomgang med eksempler der man følger regnskapsføreroppdraget fra oppstart og over i løpende drift - til eventuell avsluttning.

Skattekurs for regnskapsførere i Troms og Finnmark

Regnskapsførere med landbruksregnskap som spesialfelt, samles 23.-24. oktober til kursing - i regi av Troms Bondelag. Vi ønsker foredragsholdere, kursdeltagere og gjester velkomne til to innholdsrike dager på Rica Hotel Alta

Våre samarbeidspartnere