Felles styremøte i Alta

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i nord samlet til felles møte.

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

De 3 nordligste fylkeslagene er samlet til felles møte i Alta i dag og i morgen, med ulike temaer på agendaen. Finn Arne Haugen fra NIBIO er i gang med en presentasjon angående beitekvaliteten i Nord-Norges utmark, det skal diskuteres problematikk angående beiteskadefugler, rovvilt, HMS-studier og ny grøntatsing i hele Nord-Norge.

Representanter fra Troms Bondelag.

Politisk seminar

Høyre ønsker å flytte matjorda for å unngå interessekonflikter.

Fremtiden for landbruket i Troms

Representanter fra forskninga, og matvareindustrien i fylket var til stede i Tromsø for å diskutere fremtiden til landbruket i Troms.

Hva betyr landbruket for næringsmiddelindustrien i Troms?

Meierisjef Jan-Vidar Olsen, Tine Meierier Storsteinnes og Fabrikksjef Svein-Inge Jakobsen, Nortura Andslimoen vil på Troms Bondelag sitt politiske seminar førstkommende tirsdag, presentere sine bedrifter og blant annet gi oss et innblikk i verdiskaping, sysselsetting og behovet for råvarer fremover.

Hva er fremtiden for matproduksjon i Troms?

Tradisjon tro avholder Troms Bondelag et politisk seminar i forkant av årsmøte. Tirsdag 12.mars er Elisabeth Aspaker- H, Irene Dahl-V, Odd Arne Thunberg- Ap og Irene Lange Nordahl- Sp, samlet på Grand Nordic Hotell i Tromsø for å fortelle hvordan de ser for seg fremtiden for matproduksjon i Troms.

Ønsker A-sone for matproduksjon

Leder i Målselv Bondelag, Mette Pedersen Anfeltmo, benyttet anledningen i møtet på Bardufoss å fremme sin ide og ønske om å få etablert A-sone for landbruksareal og matjord.

Regionmøte med pensjon som tema.

30.januar var advokat Jan Bangen fra Norges Bondelag, etter initiativ fra Bardu Bondelag, invitert med på regionmøte i Bardu. Han gav et godt innblikk i den nye pensjonsreformen og hvordan den vil slå ut for gårdbrukere.

Enighet om veien videre!

Kort oppsummert var det bred enighet om veien videre etter møtet på Haraldvollen i går. Erstatningsordningene må endres, Norges Bondelag er klar for å arbeide med dette, sier leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke.

Troms Bondelag inviterer til åpent møte 5.februar, på Haraldvollen Røde kors senter, Bardufoss, vedrørende erstatningsordningene for klimabetingede skader og naturskader i landbruket.

Troms Bondelag inviterer til åpent møte ”Hvordan samkjøre og endre erstatningsordningene for klimabetinga skader og naturskader i landbruket.” Vekstsesongen 2010 og 2012 har gitt gårdbrukere i Troms store utfordringer. Vi ønsker med dette møtet å se på muligheter for endringer i erstatningsordningene. Innledere: Nils Bjørke, leder Norges Bondelag, Gunn Eide, seksjonssjef, Statens Landbruksforvaltning, Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms, med flere.

Regionmøter

I dag går det ut invitasjon til regionmøter til alle medlemmer i Troms Bondelag. Håpet er at møtelokalene skal bli overfylte. Møtet i Bardu er utvidet for å gi plass til advokat i Norges Bondelag, Jan Bangen, som skal snakke om pensjon.

Stor økning i antall søknader om aktivitetsstøtte fra lokallaga i Troms Bondelag.

I 2012 har Troms Bondelag mottatt mange flere søknader om aktivitetsstøtte fra lokallagene enn tidligere. Vi ser på dette som positivt og håper at dette er en ny trend. Vi har bevisst jobbet for å få aktiviteten opp i lokallagene. Det har blant annet vært arrangert Bondekafèer, politiske møter, Mat- og Ølfestivaler og Åpen gård. Altså både store og små arrangementer. Vi er glade for utviklingen og ser frem til minst like mange søknader i 2013, sier organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen.

Våre samarbeidspartnere