Felles styremøte i Alta

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i nord samlet til felles møte.

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

De 3 nordligste fylkeslagene er samlet til felles møte i Alta i dag og i morgen, med ulike temaer på agendaen. Finn Arne Haugen fra NIBIO er i gang med en presentasjon angående beitekvaliteten i Nord-Norges utmark, det skal diskuteres problematikk angående beiteskadefugler, rovvilt, HMS-studier og ny grøntatsing i hele Nord-Norge.

Representanter fra Troms Bondelag.

Ny telefonsentral!

Kontoret har fått ny telefonsentral og har kun beholdt et gammelt telefonnummer 77 00 20 30 !!! Direktenummerene er ikke lenger i drift!!

Savner satsing på distrikt i jordbrukskravet!

Tre ekspertgrupper har vært satt ned og sett på utfordringene rundt storfè, korn og distrikt. Vi er glad for at kravet er rettet mot de utfordringer og tiltak som gruppene har pekt på vedrørende storfè og korn, men er svært skuffet over at distriktsgruppa sine forslag er uteblitt i innretninga på kravet, sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

Konferanse om generasjonsskifte i landbruket

Torsdag 30. mai 11.00 - 16.30 avholder Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og Norsk senter for bygdeforskning avslutningskonferanse for prosjektet "Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge", på Universitetet i Nordland, Bodø.

Bondelagsvenn fra Grytøy

Det strømmer på med bondevenner, denne gangen er det Grytøy Bondelag som har vært på Røkenes Gård å funnet sine venner

Bondevenner fra Balsfjord

Balsfjord Bondelag var i går på besøk i kommunestyremøte i Balsfjord Kommune. De var på jakt etter bondevenner og det fant de. Her ser dere et utvalg.

Harstadfolk fikk gratis lunsj

I formiddag var representanter fra lokale bondelag på plass i Harstad sentrum for å dele ut gratis lunsjpakker til folk i sentrum. Dette ble godt mottatt, og samtlige var enige om at norsk matproduksjon var et viktig tema som de ønsket å støtte.

Bondevenner i Troms

Lokallaga er i god gang med å utnevne Bondevenner i Troms. Nedenfor kommer et utvalg av Bondevenner. Alle Bondevenner vil bli lagt ut på Facebook sida til Troms Bondelag-

Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder

Årsmøtet i Troms Bondelag ble avrundet med valg av fylkesstyre, og Asgeir Slåttnes ble gjenvalgt som leder. Tove Hanssen forlot plassen i styret etter 2 år, og Mette Pedersen Anfeltmo fra Målselv kom inn som nytt styremedlem.

Våre samarbeidspartnere