Felles styremøte i Alta

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i nord samlet til felles møte.

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

De 3 nordligste fylkeslagene er samlet til felles møte i Alta i dag og i morgen, med ulike temaer på agendaen. Finn Arne Haugen fra NIBIO er i gang med en presentasjon angående beitekvaliteten i Nord-Norges utmark, det skal diskuteres problematikk angående beiteskadefugler, rovvilt, HMS-studier og ny grøntatsing i hele Nord-Norge.

Representanter fra Troms Bondelag.

Lokallagsårsmøter 2015!

Nedenfor finner du en oversikt over hvor og når årsmøte i ditt lokallag avholdes. Listen oppdateres etter hvert som vi får inn melding om sted og tid fra lokallagsleder.

Leder i Kåfjord Bondelag Stine Bjerke Solstad

Åpen gård i Kåfjord

Norges Bondelag vil gjennom Åpen Gård gi folk gode opplevelser og spre kunnskap om norsk landbruk. Det nyetablerte lokallaget i Kåfjord var det eneste som arrangerte Åpen Gård i Troms - Troms Bondelag ønsker å takke så mye for innsatsen og å vise noen bilder fra landbruksdagen. Både fremvisning av dyr og matservering falt i smak hos de besøkende - se bilder i artikkelen.

Bilde: Arild Heim

Valg 2015

Lørdag møtte flere medlemmer fra Balsfjord Bondelag opp på kommune politikerne sine stander på Storsteinnes. Det ble gode diskusjoner om fremtiden for matprodusentene i kommunen og om viktigheten for å bevare matjorda i Balsfjord. Bondelaget delte ut "brødlappen" til politikerne og denne ble godt mottatt.

Kanskje har du muligheter for andre næringer på gården?

Landbruk Nord inviterer til kurs

NUG er et opplæringsprogram i entrepenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgivning og eies av disse. Følg med på Landbruk Nords Facebookside for oppdatert informasjon.

Foto: Troms Bondelag

Åpen gård/Landbruksdag i Kåfjord 29.august.

Lørdag 29. august 2015 arrangerer Kåfjord Bondelag Åpen gård/Landbruksdag på Riddusletta kl. 11.00-16.00. Åpen Gård på Ravra gård kl. 13.00 Åpen Gård på Solstad gård kl. 14.00

Kald og våt forsommer har gitt utsatt 1.slått mange steder i Troms.

Mange steder i Troms har den kalde og våte forsommeren gjort at mange enda ikke har startet med 1.slått. Flere bønder regner med å ikke starte før mellom 15. og 20 .juli, dette er 14 dager senere enn normalt. Dessverre er det også mange som opplever flekkvis store overvintringsskader og det kalde været har medført dårlig vekst på graset.

Tunprisen 2015!

Troms Bondelag og Fylkesmannen i Troms skal i høst kåre det flotteste gårdsbruket i fylket. Vinnerne av Tunprisen 2015 driver landbruksnæringa og eier et gårdstun som representerer landbruket på en god måte og kan være ambassadør for næringa.

Foto: Norges Bondelag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Deltidsstudium 15 studiepoeng

Landbruksnæringen har et tradisjonelt landbruk med store og små enheter, salg av tjenester, produkter og aktiviteter som er svært ulikt og har mange utfordringer. Det gjelder gården som arbeidsplass og for familien som bor på gården. I tillegg er næringen i rask utvikling. Gårder og eiendommer blir i økende grad brukt til salg av tjenester og aktiviteter. Flere ansatte blir også involvert i drift.

Arktisk verdiskaping!

NHO Reiseliv Nord-Norge skal for 13de gang dele ut prisen Arktisk Verdiskaping til Nord-Norges mest nyskapende matprodukt. Alle nordnorske matprodusenter inviteres til å konkurrere om tittelen Arktisk Verdiskaping, heder og ære, og en førstepremie på 30.000 kroner. Vi deler også ut andre- og tredjepremie på 10.000 og 5.000 kroner. I tillegg vil produkter som utmerker seg motta hederlig omtale.

Våre samarbeidspartnere