Felles styremøte i Alta

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagene i nord samlet til felles møte.

Bondelagene i Nordland, Troms og Finnmark har i dag og i morgen et felles styremøte i Alta.

De 3 nordligste fylkeslagene er samlet til felles møte i Alta i dag og i morgen, med ulike temaer på agendaen. Finn Arne Haugen fra NIBIO er i gang med en presentasjon angående beitekvaliteten i Nord-Norges utmark, det skal diskuteres problematikk angående beiteskadefugler, rovvilt, HMS-studier og ny grøntatsing i hele Nord-Norge.

Representanter fra Troms Bondelag.

Studenter med støttespillere

Milepæl innen HMS i landbruket

Landbruket har for første gang gjennomført deltidsstudiet Helse, miljø og sikkerhet i landbruket ved Nord Universitet, Bodø.

Regionmøter i januar

Regionmøter i Troms

Troms Bondelag inviterer til regionmøter i slutten av måneden - i Nordreisa og Balsfjord 25. januar og i Bardu og Harstad 26. januar. Brev med informasjon er sendt per post til alle våre medlemmer.

Årsmøte Troms Utmarkslag

Troms Utmarkslag holder årsmøte og fagdag på Bardufosstun 2.desember. Oppmøte, registrering kl 1030, lunsj kl 1100 Kl 1130: Fagdag v/ juridisk fagsjef, Ole Jacob Helmen, Norges Bondelag: Den nye sameretten, NOU 2007 - Ny forvaltningsordning på Statens grunn i Nordland og Troms - Konflikten mellom landbruk og reindrift Kl 1400: Årsmøte med årsmøtesaker.

Bilde: Norges BOndelag

Åpne medlemsmøter 1. og 2. desember, med besøk av leder Lars Petter Bartnes!

I forbindelse med at Bondelagets Nytt næringspolitisk program skal ut på intern høring etter jul, arrangerer Troms Bondelag to åpne medlemsmøter. Alle som har et ønske om å påvirke hva Norges Bondelag skal jobbe med fremover er velkommen til å si sin mening. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes vil være med på begge møtene! Så kom og bli med å bestemme fremtidens arbeidsoppgaver til din organisasjon!

Nye lokallagsledere.

Troms Bondelag har etter lokallagsårsmøter fått tre nye ledere. Torstein Jenssen har tatt over etter Stine B. Solstad i Kåfjord Bondelag, Øystein Rafaelsen har tatt over fra Tove Hanssen i Skånland- og Gratangen Bondelag og Anne Britt Hanstad har tatt over ledervervet fra Marit Øverås i Bardu Bondelag. Troms Bondelag ønsker de nye lederne velkommen til et spennende verv og takker de gamle lederne for supert arbeid!

Troms Bondelag

Kåfjord Bondelag i vervemodus!

Styret i Kåfjord Bondelag har satt i gang en vervekampanje før årsmøte 22.oktober. Dette er ganske enkelt, sier leder Stine Solstad i Kåfjord Bondelag, vi ringer rundt til de vi vet ikke er medlem og folk er stort sett positive til å bli med. I går var det registrert fire nye medlemmer til lokallaget. Troms Bondelag håper flere lokallag tar tak i oppgaven og hiver seg på en ringe-verve kampanje i høst!

Bilde: Troms Bondelag

Da er lokallagsårsmøtene i gang i Troms!

Først ute er Lyngen Bondelag som avholder sitt årsmøte i dag kl. 1100 på Jægervatn samfunnshus. Lyngen Bondelag får besøk av fylkesleder Asgeir Slåttnes. Under finner dere en oversikt over tid og sted for de ulike lagene sine årsmøter. Listen oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere