Felles møte for de tre nordnorske fylkeslagene

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Tillitsvalgte og ansatte fra Nord
De tre nordligste fylkeslagene samlet i Tromsø

Nordland, Troms og Finnmark Bondelag møttes i dag for et felles møte i Tromsø. Målet er å knytte kontakter og bedre samarbeidet på tvers av fylkesgrensene.

I tillegg til nettverksbygging er det flere aktuelle tema på agendaen for dette to-dagersmøtet i Tromsø. Blant annet hvordan man skal jobbe fremover i den nye politiske situasjonen. Det er endrede sammensetninger på Stortinget etter valget og dette vil gi både utfordringer og muligheter fremover, så dette er viktig å jobbe sammen om. Vi skal også få en orientering om rovviltsituasjonen i landsdelen, presentert av de rovviltansvarlige i de ulike fylkene.

John Erik Johansen fra Nordland sitter i styret i Norges Bondelag, og er invitert med for å orientere om hvordan man jobber med saker i NB. Det er utrolig mange ulike fagfelt man kan ha interesse av å få løftet på agendaen og organisasjonen har mye kompetanse både blant ansatte og tillitsvalgte, og dette er viktig å få benyttet denne på best mulig måte.

Vi skal få opp trykket og engasjmentet i løpet av disse to dagene, og satser på et tettere samarbeid og en sterk stemme fra nord!

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere