Erstatning gis bare for direkte tap, ordningen omfatter ikke en hel rekke indirekte tap som kan være belastende i en slik situasjon. Fylkesmannens landbruksavdeling er satt til å forvalte denne ordningen, på oppdrag fra Staten ved Landbruks- og matdepartementet. Ny forskrift om kompensasjon er ute på høring, med frist 10.april. Troms Bondelag jobber med denne saken og vil gi sine innspill i høringen.