Møtet ble innledet Svein Olav med leders tale, som omhandlet flere aktuelle saker. Avslutningen i talen til Svein Olav refererte til filmen der Ann-Kristin Mortensen fra MIdt-Troms Bondelag snakker om ulykken der hun mistet mannen sin i en traktorulykke. Hun har også vært gjest i landbrukspodden til Norges Bondelag, og det er en sterk historie som presenterers, og vi håper alle at vi med dette i bakhodet tar sikkerheten på alvor og bruker setebelte i traktoren. 

Audhild Slapgård er styremedlem i Norges Bondelag og holdt en presentasjon som innhold flere viktige temaer som vil bli berørt både årets jordbruksforhandlinger og i arbeidet frem mot valg 2021. 

Debatten i ettertid omhandlet den generelle bekymringen for fremtiden til landbruket i Troms, med signaler om en stor andel som vurderer nedlegging på grunn av økonomi og andre utfordringer i forhold til nye krav og ombyggingskostnader. I tillegg var det etterlyst mer fokus på distriktslandbruket og satsinger både på grøntnæring og storfèkjøtt.