Slåttnes henviser blant annet til forslaget om å redusere antall melkekvoteregioner- "En reduksjon her vil kunne føre til sentralisering av produksjon innad i regionene," sier fylkeslederen. I tillegg så er det forslag om å fjerne markedsordningene for svin, noe som kan være svært utfordrende for distriktsgrisen. Andre utfordringer for distriktene er fjerning av mottaksplikt på egg og overgang til kontraktsproduksjon på geitmelk.

Dette er fylkeslederens umiddelbare tanker etter å ha hørt på landbruksministeren, helga vil brukes på å lese meldinga. Vi er klare for å kjempe mot at alle våre velfungerende ordninger skal fjernes i ei melding, avslutter Slåttnes