Aktivitet for 2011 sendes til BSF - mens ny aktivitet for 2012 sendes til Studieforbundet Næring og samfunn.
 
BSF blir formelt ikke lagt ned før aktiviteten for 2011 er avsluttet og årsmelding og regnskap for 2011 er godkjent.
 
Du finner nå BSF på samme adresse og med samme telefonnummer, men med ny nettside http://www.naeringogsamfunn.no/