Vi legger opp til en todelt dag med forelesninger før lunsj og praktiske øvelser på skolens øvingsfelt etter lunsj. Temaer for dagen er;

 

- brann og el-sikkerhet i landbruket

- nødetatenes muligheter og utfordringer ved brann i driftsbygninger

- praktiske øvinger i brannslokking

 

Vi setter av tid til diskusjoner og muligheter for utveksling av selvopplevde utfordringer og problemstillinger knyttet til brannvern i landbruket.

 

Gratis for medlemmer i Troms og Nordland Bondelag

Ikke medlemmer :150kr.

Bindene påmelding innen 16.april

 

Påmelding: Troms Bondelag, unni.hellebo.andreassen@bondelaget.no/ tlf 92034556

 

Minimum 10 deltakere, maks 20stk, førstemann til mølla……….