Har du tilknyttning til landbruket kan du ha nytte av dagen. Vi har fått  med oss de ypperste forelesere i faget. Kurset er gratis for medlemmer, og koster 250 kr for ikke medlemmer, dette inkluderer lunsj.

Dagen varer fra 0945-1500.

Påmelding til Troms Bondelag innen 14.november: tlf 77002030/92034556