Nå er det bekreftet bjørn på Hornhalvøya i Troms, dette er midt i B-område, hvor beitedyr skal gå foran rovdyr. Mange sauebønder frykter nå det verste, og prøver å organisere seg til storsanking. Området har en av de største besetningene av beitedyr i utmarka, og dette kan få store konsekvenser.

Det er søkt skadefelling, men foreløpig er det ikke kommet noe svar fra Fylkesmannen.