Etter ti dager med jakt etter bjørnene som herjer i sauflokkene i Bardu, samt nabokommunene Salangen og Lavangen - lyktes det interkommunale skadefellingslaget, i samarbeid med en hundepatrulje fra SNO, å felle en 83 kilo tung binne i går kveld. Det ble gjort obsevasjoner på viltkamera tidligere på kvelden og jaktlaget ble utkalt for postering, og denne gangen gikk det i jaktlagets favør. 

Sist det ble felt bjørn i dette områet var i 2009, og det har vært mange forsøk siden den gang - og det sier noe om hvor vanskelig det er å jakte bjørn i slikt terreng som det er i Bardu kommune, og naboområdene. Nå krysser vi fingrene for videre suksess. Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på 3 bjørn, og for beitebrukerne i området, som skal være prioritert til beitedyr, er det avgjørende at man får tatt ut rovdyr som forvolder skade i beiteområdene