Valgkomiteen hadde innstilt  Bjarne Leonhardsen til fast styreplass for 1 år i Norges Bondelag. Under valget om 2.nestleder ble det fremmet benkeforslag på Brita Skallerud. Hun ble valgt med 99 av 164 stemmer. Dette gav utslag videre nedover på lista. Einar Frogner som var opprinnelig var innstilt til 2.nestleder, beholdt da automatisk sin plass i styret, plassen som Leonhardsen var tiltenkt.

Bernt Skarstad fra Nordland Bondelag fremmet benkeforslag på Bjarne Leonhardsen til 1.vara plass. Kristin Iansen fra Østfold vant med over 50% av stemmene.

Nord-Norge har da en representant igjen i styret til Norges Bondelag, Berit Hundåla fra Nordland som 1.nestleder.