Studieturen hadde som mål å bygge kunnskap om drift i andre deler av landet, som ikke er helt sammenliknbar med den vi har her i nord. 

Etter besøk på Landbrukets hus, gikk turen til Akershus der leder i kornutvalget, Anders Klaseide, hold en informativ bolk om kornproduksjon under "Bondepuben" der vi også kunne møte lokale produsenter.

Etter overnatting i fasjonable omgivelser tok vi turen til Marthe Bogstad som har et nytt løsdriftsfjøs i Akershus. Der fikk vi møte bonden selv, barn og bestemor samt alle dyrene på gården - og en grundig omvisning i fjøset. 

Deretter tok vi turen til Terje Romsaas som har utviklet en patentregistrert direktesåingsmaskin for å imøtekomme miljøkravene bøndene møter i forbindelse med å begrense avrenning til Oslofjorden. Han viste også frem sine løsninger på hvordan møte dagens strømpriser, og hadde et flisfyringsanlegg med grei dimensjon samt nymontert solcellepanel. 

Videre gikk turen til Eiketoppen der Stina Mehus driver med bær, jonning og kjøtt, samt et nydelig selskapslokale i fjøset, der vi spiste en nydelig lunsj og fikk en orientering om alle produktene hun tilbyr. 

Så gikk turen videre til kornmottaket til Felleskjøpet med tilhørende omvisning, før vi dro til Marit Skuterud som per tiden bygger ny korntørke og driver med økologisk eggproduksjon. 

Hos leder i Østfold Bondelag, Ole Kristian Bergerud, fikk vi både omvisning på gården, kornåker og beiteområdene, samt middag inne på låven - som var nylig innredet til et nydelig selskapslokale. 

Siste dag gikk med til besøk på Skjærgaarden gartneri som er store som er store på vårløk og hadde eget pakkeri med mange sesongarbeidere i sving. Dette besøket ble etterfulgt av en tur til Findus der vi møtte fabrikkledelse samt leverandører knyttet til fabrikken. Videre dro vi til salat- og småpotetprodusentene Bjertnæs & Hoel på Borgeskogen i Stokke. De driver offensivt med småpotet og salat på friland. 

Turen ble avsluttet hos Silje Eckdahl i Horten som driver et hestesenter, har ammekyr og 7 mål med bringebær. De driver bynært landbruk, og er også opptatt av at arealer som ikke kan benyttes til korn, må benyttes til grovfôr, og at det må være muligheter for kjøttproduksjon også i kornområdene.