Målet med besøket har vært å gi en liten innføring i Tromslandbruket, samt fordeler og utfordringer ved å drive landbruk i nord. I tillegg fikk representantene fra Troms presentert fakta om Vestfoldlandbruket.

Etter tre dager i lag er det enda mer klart at det er store ulikheter i landbruksproduksjon i Troms og Vestfold, men en ting er allikevel felles-  gleden og stoltheten av arbeidet en driver med.

Det har vært nyttige dager, sier leder i Troms bondelag, Asgeir Slåttnes. Det er viktig å utveksle kunnskap og erfaringer, vise frem eget fylke. Vi er en organisasjon, det er derfor viktig at vi har forståelse for andres utfordringer.

 

 På besøk hos Strømsli i Bardu, de la om fra sau til geit på grunn av store tap av beitedyr til rovdyr. I dag er de veldig godt fornøyd med valget de tok.

 

 Fiine bønder fra Troms på Tine-meieriet i Storsteinnes! Fra venstre: Asgeir Slåttnes, Svein Olav Thomassen og Bernhardt Halvorsen

 

Siste stopp i nyfjøsen til Asgeir Slåttnes.