Det har tidligere vært praksis at kommunen prioriterer hestehold og hobbybruk i konsesjonsbehandlinga rundt salg av småbruk. Balsfjord Bondelag, med Heim i spissen, har derfor jobbet tett opp mot kommunen for å få forståelse for deres ønske om å prioritere tilleggsjord i slike saker. I Balsfjord er det ikke mer matjord enn det er behov for til de brukene som er i drift per i dag, og da ønsker Bondelaget at jorda blir benyttet til matproduksjon. Heim poengterer at han ikke er i mot økt bosetting og hestehold, men den beste forvaltningen av lokale ressurser er å dyrke og høste marka, og ikke bruke den til hestebeite.

Denne saken var til politisk behandling i kommunestyret onsdag i forrige uke, og vedtaket fra dette møtet ga administrasjonen et tydelig signal om hva som er ønskelig å prioritere,for å sikre matproduksjon på arealene.

Du kan lese hele artikkelen fra Nye Troms lørdag 29.09.12 her