Det ble tent bål for å støtte beitebrukeres kamp lokal forvaltning av ulvebestanden. Beitebrukere i Troms opplever ikke tap av dyr til ulv, men lever med trusselen om tap til andre rovdyr i aller høyeste grad, og ønsket defor å støtte kollegaer som lever med ulvetrusselen i sine beiteområder. Bondelaget mener det skal være høy tersel for å sette rovviltnemdenes vedtak til side, men i ulveforvaltningen er terskelen svært lav for å gripe inn. Dette mener vi strider mot selve formålet med å opprette rovviltnemdene. Formålet var å sikre lokal forvaltning av ulvebestanden. Dette mister man når departementet år etter år voerprøver nemdenes vedtak. 

Også i år satte regjeringen ulveforliket fra 2016 til side og igjen overstyres de regionale rovviltnemndene. Bare 2 av 11 ulveflokker kan tas ut. Denne overkjøringen har ført til at vi i dag ligger over det vedtatte bestandsmålet. Byrdene av denne politikken bærer befolkningen, lokalsamfunnet og beiteområdene inni og utenfor ulvesona. Nemndene kjenner de lokale forholdene og utfører sitt oppdrag ut fra Stortingets intensjon Når nemndene overkjøres, forsvinner også perspektivet til de som lever med ulv og andre rovdyr tette innpå seg. Lokalbefolkningen blir ikke hørt fordi den lokale stemmen år etter år blir overkjørt av KLD.