Avløseren gjør en utrolig viktig jobb på gården, derfor ønsker vi å gi en liten oppmerksomhet og mulighet for en prat med andre kollegaer. Enkel servering.

For nærmere informasjon og påmelding, se nettsiden til Landbruk Nord - lenke under

Avløsertreff 2022 – Landbruk Nord

Har du spørsmål? Ta kontakt med Landbruk Nord ved:

Messeleder:
Unni Furumo: 414 70 432
Program:
Widar Skogan: 416 83 718
Arbeidsutvalg:
Anne-Kariin Staff: 466 28 715
Kristina Berg Vollen: 926 59 472
Ane S. G. Lundberg: 903 61 052