Åtebelysning og elektronisk overvåking av jervebås ikke mulig å benytte seg av kommende jaktsesong

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Rovdyrprosjekter over hele landet har de siste 3 årene deltatt i utprøving av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv, med gode resultater. Mette Pedersen Anfeltmo, rovviltansvarlig i Troms Bondelag, mener det er meget uheldig at bruken at disse virkemidlene på varig basis, ikke er avklart når lisensfellinga starter 10. september.

 I vår presenterte prosjektledere sine gode erfaringer fra prøveordningene, og presiserte viktigheten av rask avklaring angående videreføring. «Det er svært ugunstig at tiltak som har vist gode resultater, ikke kan benyttes i kommende jaktperiode, for at statlige departementer må bruke uhensiktsmessig mye tid på å vurdere resultatene, som er svært entydige», sier Mette Pedersen Anfeltmo. «Deltakere i prosjektene har gjennom utprøvingen utviklet kunnskap og innarbeidet de nye virkemidlene på en effektiv måte. Her bør man enten komme med en rask avklaring eller videreføre prøveordningen til avgjørelsen er tatt», kommenterer Pedersen Anfeltmo. «Konsekvensene av den uavklarte situasjonen kan bli manglende motivasjon hos jegere og mindre effektiv jervejakt»

Dette stiller seg i rekken av vanskeligheter som følger rovviltforvaltningen, og som skaper uholdbare situasjoner for beitenæringa. 27.08 ble det sendt brev til regjeringen der 20 av 24 ordførere i Troms undertegnet et opprop for oppfølging av rovviltforliket. I brevet fra Troms-ordførerne står det blant annet at det er sterkt påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis, og næringa er truet av manglende forvaltning av rovdyra.

 Næringa har etterlyst en politikk der man i større grad må være i forkant og forvalte bestandene gjennom økt jakt, slik at når beitesesongen starter, så oppleves det av bonden som trygt å sende dyra i utmarka. Når det endelig så ut til at det var gitt noen virkemidler som skulle gjøre jervejakta med effektiv, så blir disse inndratt igjen, på grunn av lang saksbehandling hos Klima- og miljødepartementet.

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere