Program

Villaksen – utfordringer og muligheter

1130: Velkommen til seminar, ved leder i Troms Utmarkslag Øystein Iselvmo

1140: Villaksen- utfordringer og muligheter, ved Pål Mugaas, Norske Lakseelver.

1315: Pause med matbit

1330: Årsmøte Troms Utmarkslag.

Saksliste:

1. Årsmøteåpning, ved leder Øystein Iselvmo

2. Registrering av deltakere med navneopprop/ godkjenning av ev. fullmakter.

3. Valg av møteleder

4. Godkjenning av innkalling og saksliste

5. Valg av to utsendinger til å signere protokollen

 6. Årsmelding

7. Regnskap/revisjon, legges frem under årsmøte

8. Styrets forslag til kontingent for 2023

9. Styrets forslag til arbeidsplan 2023, legges frem under årsmøte

10. Styrets forslag til budsjett for 2023, legges frem under årsmøte.

11. Innkomne saker, frist for innsending er 20.februar

12. Godtgjørelse til tillitsvalgte i Troms Utmarkslag (Valgkomiteens innstilling v/leder)

13. Valg av styre og revisor (Valgkomiteens innstilling til årsmøte v/ leder)

1530: Avslutning og vel hjem