Målsetting

Konkurransen skal stimulere til nyskaping, produktutvikling og bedriftsutvikling innenfor matsektoren i Nord-Norge og bidra til å profilere kvalitetsprodukter fra landsdelen.

Hvilke produkter

Konkurransen er beregnet på nye, foredlede matprodukter (ikke råvarer) produsert i landsdelen. Produktene må ha handverksmessig kvalitet og egenart knyttet til region, råvarer, mattradisjoner og/eller smak.

  1. Med handverksmessig kvalitet menes en handverksmessig produksjonsmetode med strenge krav til råvarer og ingredienser som gir produktene kvaliteter utover vanlige standardprodukter.

• Med nye menes at de er kommet i salg etter 1. september 2014.

• Med nordnorsk menes størst mulig grad av nordnorske råvarer og at de er produsert i Nord-Norge.

• I vurderingen vil grad av nyskaping/innovasjon være sentral. Vi understreker at nyskaping også kan ta utgangspunkt i tradisjonsmat og gamle produksjonsmetoder, nytt design på eksisterende produkt eller nye produksjonsmetoder.

• Emballasjen blir vurdert utfra funksjonalitet til produktets marked, dagligvare og/eller storhusholdning.

Produktene sendes inn i den form de tilbys kunden, med emballasje og eventuelt medfølgende informasjonsmateriale (brosjyre, oppskriftshefte o.l).

Hvem kan delta

Alle lokalmatprodusenter i landsdelen kan delta med inntil to produkter.

Konkurransekriterier

Det konkurreres i én klasse. Produktene evalueres ut fra følgende kriterier:

• Grad av innovasjon på:

- selve produktet

- produksjonsprosessen

- design/emballasje tilpasset produktets marked, dagligvare og/eller storhusholdning

• Bruk og profilering av nordnorske råvarer

• Bruk og profilering av nordnorsk identitet

• Kommersielt potensial

For hvert produkt skal det sendes inn produktbeskrivelse med:

• Produktets navn

• Produsentens navn

• Produksjonssted

• Råvareliste med beskrivelse av hvor råvaren kommer fra

• Beskrivelse av markedssegment/kundegruppe produktet er beregnet på

• Eventuelle innovative kvaliteter i produkt, produksjon og/eller distribusjon

• Beskrivelse av hvordan produktet profilerer nordnorsk tradisjon og identitet

Kåring

Juryen vil bestå av fem medlemmer med kompetanse innen mat, markedsføring, dagligvarehandel og design. Vinneren kåres på Nordnorsk Storhusholdningsmesse i Tromsø onsdag 16. september.

Påmelding

Påmelding skjer elektronisk på påmeldingslinken www.bioforsk.no/verdiskapingspris. Alle deltakende produkter vil bli utstilt på Arktisk Mattorg på Nordnorsk Storhusholdningsmesse i Fløyahallen. Fem enheter av produktet sendes inn til konkurransen. Mer informasjon om dette sendes ut til alle påmeldte.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist er 1. september 2015.

Spørsmål rettes til:

Lise Haug Kristin L. Pettersen

NIBIO NHO Reiseliv Nord-Norge/Reiseliv i Nord AS

Tel: 934 98 755 Tel: 917 69 296

lise.haug@bioforsk.no kristin.pettersen@nhoreiseliv.no