Arktisk landbruk – Nye veier for Arktisk grønnsaksproduksjon

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Lokalmat er i skuddet. Etterspørselen og salget av lokalmatprodukter har økt de siste årene. Grønnsaker dyrket i nordlige strøk er kjent som «gode, sprø, saftige og søte». Derfor bør vi dyrke mer. Det skal prosjektet «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» bidra til.

Kålrot og gulrot dyrket under midnattssol og i kjølig klima inneholder færre bitterstoffer og er søtere i smaken. Dette er unike, arktiske kvalitetsegenskaper som gir konsumentene bedre grønnsaker og bidrar til at man kan redusere sukkermengden når grønnsakene brukes som råvarer i ferdigretter.

Produsentorganisasjonen Ottars prosjekt «Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon», er et samarbeid med Tromspotet AS, Art Nor AS, kommuner i Midt-Troms og NIBIO.

Målsettinger
Hovedmålsettingen med prosjektet er å
utvikle og etablere en stabil og lagringsdyktig basisproduksjon avgrønnsaker i arktiske områder til konsum- og industrimarkedet. Gulrot, kålrot, Målselvnepe og hodekål er med i satsingen.

  • Delmål 1: Rekruttere og etablere av produsentmiljø til volumproduksjon av grønnsaker.
  • Delmål 2: Kunnskaps- og kompetanseheving innen grønnsaksproduksjon i Nord-Norge.
  • Delmål 3: Etablere kvalitetsproduksjon av kålrot, Målselvnepe og gulrot.
  • Delmål 4: Kvalitetsspesifikasjoner for arktiske grønnsaker, varemerkebygging.

Prosjektet har så lang ført til rekruttering av 12 grønnsaksprodusenter, ca. 100 dekar grønnsaker (2015) og 150 tonn grønnsaker (2015) (mesteparten levert til Tromspotet).

I 2015 ble aksjeselskapet Maskinring Midt-Troms AS etablert. Selskapet har investert i en høstemaskin for rotvekster. Flere gårdbrukere er aksjeeiere og mange har gjort en stor innsats i forbindelse med anskaffelse, igangkjøring og utprøving av maskinen i ulike kulturer. Prosjektleder sier at arbeidet med mekanisering har vært helt nødvendig for å komme dit de er i løpet av to sesonger, og for å oppnå volumer som måles i tonn og ikke i kilo.

Et nytt driftssystem for høsting, vasking og pakking av Målselvnepe er prøvd ut. Det var knyttet spenning til om Målselvnepe faktisk tåler maskinell høsting, men det viste seg at den klarte seg godt.

«Vi er i ferd med å bygge opp en maskinpark tilpasset grønnsaksproduksjon i nord og kompetanseheving foregår på alle nivå. Vi har en gjeng med utrolig dyktige bønder som tør å satse og stiller opp når nye sorter og teknikker skal prøves. Vi er også stolte av de unge gårdbrukerne som har hevet seg rundt med grønnsaksproduksjon. I dag har vi fire gårdbrukere på 25 år som har arealer på 10 dekar og mer», sier prosjektleder Ulrike Naumann. «Dette er en storstilt satsing der flere bedrifter og aktører jobber tett sammen for å bygge opp volumproduksjon av grønnsaker i nord. Vi har store forhåpninger til fortsettelsen.»

«Nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon» er finansiert med midler fra Innovasjon Norge og Arktiske midler som forvaltes av Fylkesmennene i Nord-Norge pluss egeninnsats fra prosjekteier og samarbeidspartnere. Totalbudsjettet er 2 220 000. Arktiske tilskuddsmidler utgjør 700 000,-.

Prosjektet startet i 2014 og avsluttes i 2017.

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

http://www.norsklandbruk.no/plantekultur/grannsaksmobilisering-i-troms/

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Ulrike Naumann, ottar@tromspotet.no, tlf 993 02 840

Åse Vøllestad, Fylkesmannen i Finnmark, fmfiavo@fylkesmannen.no, tlf 78950572

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 5 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 2.august og handler om arktisk mat, merkevare og marked. Totalt er kr 12 335 162 innvilget til 24 ulike prosjekter. Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere