Årets lokallag kåres etter følgende kriterier:

  • Høyt aktivitetsnivå (eks: god spennvidde i type arrangementer, god tilslutning om arrangementene, godt samarbeid med andre lag og foreninger i bygda)

  • God synlighet i lokalmiljøet (Eks: gode oppslag i lokal presse om lokale saker. Stands, arrangementer og oppslag i lokal presse om sentrale saker, eks aktiviteter i kampanjer)

  • God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer.

  • Gode ververesultater og gjennomtenkt vervearbeid

  • SØKNADSFRISTEN ER 1.MARS!