Styret fikk besøk av Daniel Arne Hansen, tidligere styremedlem i Troms Bondelag, og takket han av med utdeling av påskjønnelser i form av blomster og gaver. Det var i tillegg urdeling av julegaver til styret og blomster til administrasjonen (se bilde).